Alle berichten van webmaster

Bestuurswijziging K&v

Na de Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2020 is de samenstelling van het bestuur van Kunst en Vriendschap gewijzigd.

De wijzigingen van het Bestuur:

Voorzitter J. Wevers was (J.v.IJmeren)

Secretaris: D.v.Ewijk was (R.Roesink)

Penningmeester: L.Hovestad was (D.v.Ewijk)

Overige bestuursleden: P. de Kat, M. Wevers, S de Kat

Wijzigingen zijn ook te vinden op de site onder contact en dan Bestuur.

Gezond en muzikaal 2020

Op maandag  januari is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

De mensen zijn vanaf 19:00 uur welkom in “de Notenbalk”

Tevens is het de bedoeling dat de genodigde mensen een bezoek aan de notenbalk komen brengen om zo te kijken of er wederom een Fanfare kan worden gevormd.

Kerstbakjes actie 2019

Wilt u ook iets gezelligs op tafel tijdens de kerst? Dit is uw kans!!

De mensen van Kunst en vriendschap gaan weer kerstbakjes maken. De kerstbakjes gaan tussen de € 5,00 en € 15,00 kosten. Heeft u wensen met betrekking tot kleur? Dit is uiteraard mogelijk!

Een kerstbakje kan tot uiterlijk 13 december besteld worden bij: Gea van Ewijk 0488-443053 Ger de Kat 0488-442514                        

De bakjes zullen op de volgende dagen gemaakt worden: Donderdag 12 December 13:30 tot 16:30 uur en s’ avonds van 19:00 tot 21:00. Vrijdag 13 December van 13:30 tot 16:30. Zaterdag 14 December van 10:00 tot 15:00.                                               

Op zaterdag 14 december a.s. kunnen de kerstbakjes van 10.00uur tot 15.00 uur opgehaald worden.                                                                     

Wilt u eerst komen kijken wat er al gemaakt is, een bakje kopen of laten maken? Kom dan langs bij verenigingsgebouw “De Notenbalk”, Swaenenstate 40 in Opheusden.

Zien wij u ook???

Muziekvereniging K en V collecteert voor Oranje Fonds in Opheusden

In Opheusden wordt van 11 tot en met 15 Juni 2019 gecollecteerd voor een socialer Nederland. Kunst en Vriendschap uit Opheusden doet deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Gelderland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisatie draaiende houden.

 

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Opbrengst

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Gelderland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.

Elke euro goed besteed

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

NIEUW LID VOOR K EN v ??

Op Dinsdag ochtend was het dan zover en na best wel lang wachten door alle leden van KenV is er bij ons lid Marjan een wolk van een baby geboren. De jongen luistert naar de naam Jonathan. Met moeder en kind gaat het goed.

Vanuit bestuur en leden van Kunst en Vriendschap van Harte Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon!!

Zodra het kan graag aanmelden voor de base ☺♪♫

Massa mallet avond Rhenen geslaagd

Op Zaterdag 3 Maart reisde de malletband van KenV af naar Rhenen om daar het 60 jarig Jubileum te vieren van Mallet Percussion band Drum Band Rhenen. Samen met de mallet band van E.M.M. uit Leersum is er een geweldige avond neergezet door alle 3 de verenigingen.

Ook werd de wel bekende Hans Verhoeks Dirigent van Drum Band Rhenen die avond geridderd door de Burgemeester van de Gemeente Rhenen van der Pas voor ruim 40 jaar verdienste voor de vereniging en daar om heen.

Een ieder kan terug kijken op een zeer muzikale en geslaagde avond vol mooie muziek.

 

Opening Damcon Opheusden succes

Op vrijdag 19 en Zaterdag 20 januari heeft Damcon tijdens hun openingsfeest in het nieuwe gebouw bijna 2000 mensen mogen ontvangen. Ook Kunst en Vriendschap heeft het gebouw en zijn medewerkers op Zaterdag muzikaal onthaald. De mensen waren enthousiast en vonden de muzikale openingsserenade erg leuk.

Kunst en Vriendschap wenst Damcon heel veel werkplezier in hun nieuwe gebouw.

 

Kunst en Vriendschap gaat gewoon door met muziek maken !!

Beste muziekliefhebbers,

Afgelopen dinsdag is er na 85 jaar een definitief einde gekomen aan onze Fanfare afdeling.  Een moeilijke beslissing maar helaas eentje die niet meer te vermijden was. Heel spijtig omdat er zelfs iemand bij zat die meer dan een halve eeuw lid was. Bij de afsluitende vergadering is er zelfs nog iemand gehuldigd voor haar 40 jaar lidmaatschap. Wij bedanken nogmaals onze leden van de Fanfare voor hun tomeloze inzet, prestaties en hulp.

Wij als bestuur van Kunst en Vriendschap zijn er achter gekomen dat er veel verwarring heerst over het opheffen van de Fanfare. De vereniging blijft gewoon bestaan want de Malletband gaat gewoon door. Deze jonge enthousiaste groep mensen blijft gewoon optredens verzorgen en muziek maken. Je zult Kunst en Vriendschap dus nog regelmatig tegen komen bij optredens binnen en buiten Opheusden.

DUS GRAAG TOT SNEL !!