Alle berichten van webmaster

Kerstbakjes verkoop kunst en vriendschap

Wilt u ook iets gezelligs op tafel tijdens de kerst?

Dit is uw kans!!

De vrijwilligsters van Kunst en vriendschap gaan vanaf Maandag 5 December weer kerstbakjes maken.

De kerstbakjes zullen tussen de € 5,00 en € 15,00 gaan kosten.

Heeft u wensen met betrekking tot grootte en of kleur dan is dit is uiteraard mogelijk!

Een kerstbakje kan tot uiterlijk 8 december besteld worden via:

0488-442514 of 0488-443053

De verkoop van de bakjes zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

Donderdag 8 December 13:30 tot 16:30 uur en s’ avonds van 19:00 tot 21:00. 

Vrijdag 9 December van 10:00 tot 21:00.

Op zaterdag 10 December van 10.00uur tot 15.00 uur. Tevens kunnen dan de bestelde kerstbakjes opgehaald worden.

Wilt u eerst komen kijken wat er al gemaakt is, een bakje kopen of laten maken?

Kom dan langs bij verenigingsgebouw “De Notenbalk”, Swaenenstate 40 in Opheusden. 

Zien wij u ook ??

Winnaars jaarmarkt actie 2022

De jaarmarkt editie 2022 is weer voorbij en we kunnen terug kijken op een stralende week met mooi weer!

Op de jaarmarkt was KenV ook weer van de partij met haar jaarlijkse enveloppe actie en wederom altijd prijs!!

Ook waren er 2 kruiwagens te winnen door het raden van het aantal Domino steentjes of het juiste aantal Kastanjes.

De winnares van de grote kruiwagen gevuld met boodschappen is Janieke Fieren uit Opheusden. zij wist het juiste aantal Kastanjes te raden in totaal namelijk 344 stuks.

De kinderkruiwagen gevuld met snoep en speelgoed is gewonnen door Jonah Teunissen uit Veenenedaal. Hij zat het dichtst bij het juiste aantal Domino steentjes die geraden moesten worden. Dit waren er totaal 457 stuks.

Beide winnaars Namens Kunst en Vriendschap van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!

En wie weet tot volgend jaar op de Jaarmarkt van Opheusden!

Bestuurswijziging K&V

Na de Algemene Ledenvergadering op 7 April 2022 is de samenstelling van het bestuur van Kunst en Vriendschap gewijzigd.

De wijzigingen van het Bestuur:

Voorzitter J. Wevers

Secretaris: D.v.Ewijk

Penningmeester: T. Elbertse

Overige bestuursleden: P. de Kat, M. Wevers, S de Kat

Wijzigingen zijn ook te vinden op de site onder contact en dan Bestuur.

lot van toen !

Letterlijk een lot uit de loterij!!

Een 68 jaar oud lot van een verloting die werd georganiseerd door onze vereniging in 1952. Dank aan Wim van Voorst die het lot tegen kwam bij opruimwerkzaamheden bij Kegelaar Transport.

Het lot heeft een mooi plaatsje gekregen in ons Verenigingsgebouw.

Gezond en muzikaal 2020

Op maandag  januari is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

De mensen zijn vanaf 19:00 uur welkom in “de Notenbalk”

Tevens is het de bedoeling dat de genodigde mensen een bezoek aan de notenbalk komen brengen om zo te kijken of er wederom een Fanfare kan worden gevormd.

Kerstbakjes actie 2019

Wilt u ook iets gezelligs op tafel tijdens de kerst? Dit is uw kans!!

De mensen van Kunst en vriendschap gaan weer kerstbakjes maken. De kerstbakjes gaan tussen de € 5,00 en € 15,00 kosten. Heeft u wensen met betrekking tot kleur? Dit is uiteraard mogelijk!

Een kerstbakje kan tot uiterlijk 13 december besteld worden bij: Gea van Ewijk 0488-443053 Ger de Kat 0488-442514                        

De bakjes zullen op de volgende dagen gemaakt worden: Donderdag 12 December 13:30 tot 16:30 uur en s’ avonds van 19:00 tot 21:00. Vrijdag 13 December van 13:30 tot 16:30. Zaterdag 14 December van 10:00 tot 15:00.                                               

Op zaterdag 14 december a.s. kunnen de kerstbakjes van 10.00uur tot 15.00 uur opgehaald worden.                                                                     

Wilt u eerst komen kijken wat er al gemaakt is, een bakje kopen of laten maken? Kom dan langs bij verenigingsgebouw “De Notenbalk”, Swaenenstate 40 in Opheusden.

Zien wij u ook???

Muziekvereniging K en V collecteert voor Oranje Fonds in Opheusden

In Opheusden wordt van 11 tot en met 15 Juni 2019 gecollecteerd voor een socialer Nederland. Kunst en Vriendschap uit Opheusden doet deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Gelderland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisatie draaiende houden.

 

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Opbrengst

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Gelderland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.

Elke euro goed besteed

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

NIEUW LID VOOR K EN V ??

Op Dinsdag ochtend was het dan zover en na best wel lang wachten door alle leden van KenV is er bij ons lid Marjan een wolk van een baby geboren. De jongen luistert naar de naam Jonathan. Met moeder en kind gaat het goed.

Vanuit bestuur en leden van Kunst en Vriendschap van Harte Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon!!

Zodra het kan graag aanmelden voor de base ☺♪♫